استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی زنده یاد هایده


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

سفره ی عشق
اول آشنایی
خداحافظ
من خودم رفتنیم
نگو نمیام
نفرین

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید