استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی شکیلا


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


ارثیه های عاطفی
قناری
صبوری
بی یار ماییم
رد پای عاشقی
زندگی

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید