استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی مرتضی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثارمحبت
بابا بزرگ
گفتم به چشم

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید