استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی زنده یاد مرضیه


بازگشت به صفحه ی اصلی آثاریه دل اینجا

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید