استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی حمیرا


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

آهای شما که عاشقین
بهار زندگی
ای بخت
سرنوشت
وای وای
وقتی که تو رفتی
ده بهار

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید